Niels de Valk (InTeam Productions): “De maatschappij heeft nood aan cultuur!”

on

InTeam Productions wil de ‘kloof’ tussen amateurgezelschappen en grote musicalproducenten opvullen door enerzijds te focussen op kleinschalige muziektheaterprojecten en anderzijds op jong musicaltalent. Op de twee fronten is kwaliteit het streefdoel. De keuze voor kleinschaligheid laat toe om aandacht te besteden aan musicals, die in het reguliere circuit nooit of nauwelijks worden gespeeld.
Kansen bieden aan jonge musicalartiesten en vorming geven aan getalenteerde amateurs: dat zijn twee belangrijke pijlers van InTeam als het op casting aan komt.

Wij hadden een gesprek met Niels de Valk, creatief producent bij InTeam Producties, over o.a. de coronacrisis en ‘Priscilla, Queen of the Desert’.

Explosief: Hoe zie je de toekomst van uw theatergezelschap? 

Niels de Valk: Toen de lockdown werd afgekondigd op 13 maart hebben we eigenlijk onmiddellijk beslist om onze productie ‘Priscilla, Queen of the Desert’, gepland in september 2020 in het Fakkeltheater, uit te stellen tot het najaar 2021. Dit werd grotendeels ook ingegeven door financiële overwegingen: we zaten nog volop in onze ‘sponsor-ronde’ en aangezien het merendeel van onze sponsors in de horeca bedrijvig zijn, konden we al voorspellen dat die door de maatregelen op de knip gingen zitten.

Ook zagen we in tweede instantie de verschuiving van alle producties die in het voorjaar 2020 gepland stonden naar het najaar van datzelfde jaar. De druk op de zaalplanning werd erg groot. Aangezien we nog niet met ticketverkoop waren gestart en repetities pas in augustus waren gepland, konden we – zonder al te veel financiële impact –  de productie vrij eenvoudig uitstellen.

Natuurlijk is de vraag hoe de zaken gaan verlopen in 2021. We plannen ‘Priscilla’ in de tweede helft van dat jaar dus we hopen dat de situatie ‘onder controle’ is en dat de beperking wbt zaalbezetting niet meer van toepassing is. Natuurlijk blijft dit een onzekere factor – de zg ‘tweede golf’ heeft ons doen inzien dat de situatie erg fragiel blijft.
We gebruiken dit moment voornamelijk om het meerjarenplan van ons productiehuis te verfijnen. Niet alleen de doelstellingen maar ook de financiële structuur.

Krijgen jullie financiële steun van de overheid?

We konden voorheen niet rekenen op subsidie, maar we hopen daarin  toch wel een stap te zetten, al was het maar voor een basis. Verder hopen we natuurlijk dat onze sponsors aan boord blijven en dat een ondersteuning zoals taxshelter toch overeind blijft.

Heb je plannen om de volgende weken, maanden toch iets cultureel te brengen, om zo wat inkomsten te kunnen genereren? 

We hadden nog wel een concert op termijn gepland, maar zolang er geen zicht is op enige versoepeling heeft dat geen zin. We focussen ons grotendeels op ‘Priscilla’. 
Aangezien we geen huur ofzo betalen zijn onze vaste kosten beperkt. We hebben gelukkig een boekhouder die met ons meedenkt. 

Denk je dat het leven ooit terug ‘normaal’ zal worden, zoals voor de Coronacrisis?

Ik persoonlijk wil wel positief blijven en ben ervan overtuigd dat deze pandemie wordt ingedijkt. Of dat betekent dat we ‘back to normal’ gaan, blijft de vraag. Bepaalde maatregelen (afstand houden, handen ontsmetten) zullen wellicht vast deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Ik hoop dat gezond verstand ook wordt gehanteerd en dat een maatschappij nood heeft aan cultuur en aan bijeen komen. Ik vrees dat wellicht de oudere, meer kwetsbare generatie voorzichtiger zal zijn om buiten te komen. Daarom is een vaccin erg belangrijk.