Huis van Hereniging organiseert trainingen rond ouderverstoting

on

Ouderverstoting: het is helaas een steeds weer terugkerend internationaal fenomeen. ‘Parental alienation’ ontstaat gewoonlijk wanneer een kind – vaak door de ex-man of -vrouw – wordt opgezet tegen een van beide ouders. Het gevolg is voor die persoon meestal hartverscheurend.

Twee jaar geleden werd vzw Huis van Hereniging opgericht. Het is de allereerste organisatie die zich in ons land toespitst op het fenomeen, dat maar al te vaak gepaard gaat met persoonlijke en familiale drama’s. Twee jaar geleden was er nog niet veel sprake van bewustwording op de allerhoogste – juridische – niveaus, maar ondertussen heeft ons land een stevige inhaalbeweging ingezet.

De nieuwtjes op een rij

Karen Woodall

In juni organiseerde Huis van Hereniging onder leiding van niemand anders dan Karen Woodall, dé Britse specialiste rond ‘parental alienation’, een driedaagse opleiding voor hulpverleners. Op die manier is de eerste zet gegeven om voldoende coaches op te leiden die vertrouwd zijn met de problematiek, die in de reguliere therapeutische cursussen helaas zelden aandacht krijgt.

Eind juli keert Karen terug naar België om het team van HvH te begeleiden bij het opstarten van coaching voor ouders die zijn verstoten door een of meerdere van hun kinderen. Er zal onder haar leiding aan een viertal cases gewerkt worden. Die praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd en gecategoriseerd, waarna er een herstel- of herenigingstraject wordt voorgesteld.

oudervestoting_logo2

De European Association of Parental Alienation Practicioners

Op 11 juli vond de allereerste meeting van de European Association of Parental Alienation Practictioners plaats in Praag, met in de gelederen ook de twee grondleggers van HvH. Dit internationale initiatief ging uit vanuit de Londense Family Separation Clinic, het Child Protection Centre van Zagreb (Kroatië) en therapeuten, coaches, onderzoekers en ervaringsdeskundigen uit zowel Nederland als België. Het was een belangrijke stap in de richting van een nauwe, wereldwijde samenwerking waarbij de expertise met alle landen kan worden gedeeld.

Trainingen voor professionals

Omdat het voor professionals tot nu toe erg moeilijk was om een beeld te krijgen van alle mogelijke aspecten van ouderverstoting, organiseert Huis van Hereniging dit najaar ook verschillende trainingen die gericht zijn op het beter leren (h)erkennen van het fenomeen. Een grondige analyse is bijvoorbeeld primordiaal om zich ervan te kunnen vergewissen dat de ouder om verkeerde redenen wordt verstoten en dat er bijvoorbeeld geen mishandeling in het spel is. Hieronder een overzicht van alle opleidingen:

Training voor magistraten en rechters: ‘Hoe ouderverstoting snel herkennen’ & ‘Welke behandelingswijzen werken en welke niet’

Training voor advocaten familierecht: ‘Ouderverstoting op de rechtbank’

Training voor hulpverleners (bemiddelaars, gerechtsdeskundigen, therapeuten, psychologen, psychiaters, etc….)

Training voor Scholen: ‘Hoe je jezelf opstellen als school in geval van een vechtscheiding /ouderverstoting’

Meer info EAPAP: https://www.eapap.eu/praha-2017

Meer info Huis van Hereniging: www.huisvanhereniging.be